Forma d.o.o. Cerknica Podskrajnik ind. cona 30a
1380 Cerknica
Slovenija
+386 (0) 1 70 93 427
+386 (0) 1 70 93 712
+386 (0) 41 61 61 68


MOST program

  Klasični čelilniki

MPC180-300

MPC400-600

MPC800-1300

  Optimizerji

MPCNC-180-250-K

MPCNC-250-FAST

MPCNC-300-600-L

  Avtomatski čelilniki

MP NC-250-F-avtomat

MP NC-250-600-F-roč

Optimizerji model MPCNC-180, MPCNC-250, MPCNC-300

Splošno

Linijo sestavljajo naprave in stroj za prečni razrez letev manjših presekov, mehkega ali trdega lesa s kombinacijo optimiranja in izrezovanja napak in ostalih deformacij na letvi, ter naprave za sortiranje izkrojenih elementov na avtomatski sortirnici. Namen linije je najracionalnejše dolžinsko krojenje letev z minimalnim možnim odpadkom po vnaprej izbranih kriterijih razreza.

Napake in druge deformacije na letvi, ter kvaliteto letve ali samo dela letve, se markira s pomočjo krede v obliki črtice pred in za napako, področje kvalitete pa z eno ali več črticami v predpisanem razmaku med črticami. Ko je označevanje končano se letev vstavi v dozirni del, ter poravna ob vodilo. Doziranje letve v stoj ee  pri ročni izvedbi aktivira preko gumba za trenutno širino, ali pri avtomatski izvedbi samodejno preko merilca širine. Dozirna roka potiska markirano letev sinhrono na razrez v čelilnik. Stroj jo razreže v elemente po vnaprej izbranem režimu dela in po podatkih iz specifikacije dolžin v krojnih listah.

Osnovna izvedba linije delavec s flourescentno kredo (zariše črtico) označuje napake na letvi in kvaliteto  določena dela letve (zariše 2,3 ali 4 črtice). Označene letve vstavlja v dozirni del  stroja in s pritiskom gumba za ustrezno širino trenutne letve aktivira start pozicioniranja na čelni raz in dalje glede na računalniško optimizacijao na razrez.

Avtomatska izvedba linije po posebnem naročilu,  s senzorjem za merjene širine , omogoča delavcu da po označevanju napak  letve samo vstavlja  v stroj in aktivira start pozicioniranja  samo pri prvi letvi, oziroma ponovi start, če se je dozirni del izpraznil.

NASTAVITEV HITROSTI POZICIONIRANJA ( pomembno pri krojenju mokrega, svežega lesa) V vsaki krojni listi se za vsako širino (zaradi teže vhodnega kosa) določi 3 možne hitrosti pozicioniranja oziroma rezanuja.

Statistika - Računalnik vodi kompletno statistiko z vsemi podatki vhodnih in izhodnih dolžinah v metrih, število izdelanih kosov za posamezne dolžine elementov v posameznih kvalitetah, zbir vhodnih in izhodnih dolžin, vodi statistiko izkoristka lesa, statistiko o izkoristku delovnega časa (efektivni čas), o številu rezov na letev v določenem obdobju, odstotek izkoriščenja razreza vhodnih letev v končne elemente in drugo. Izpis statističnih podatkov se izvaja preko vgrajenega mini printerja, PC povezave v Internet ali Eternet mreži. Barvni display na dotik E 1000 6,5" in mini printer je oprema pri vseh izvedbah.

 

        

Sortiranje -  avtomatska elektronska sortinica . 12 m, 8 sortirnih mest
Sortirnica je prigrajena neposredno izza čelilnika, namenjena je za naslon elementov v času razreza, odvoz razrezanih kosov od čelilnika in sortiranje koristnih dobrih elementov po dolžinah. Izmet koristnih elementov za določene dolžine v boxe se izvaja s pnevmatskimi izmetalci na zbirni plato, na katerem se zbira deponija elementov, od  kjer jih delavci zlagajo na različne palete.  Vsi odpadki – neuporabi kosi gredo po trakastem transporterju dalje v zbirno paleto

 

  Model MPC NC 180

Stroj je namenjen za razrez letev manjših presekov do širne 180 mmm.

  Model MPC NC 250

Stroj je namenjen za razrez letev ali ozkih desk do širne 250 mmm.

  Model MPC NC 300

Stroj je namenjen za razrez desk do širne 300 mmm.

  STANDARDNI SOFTWARE PROGRAM - REŽIM DELA ZA VSE TRI MODELE VSEBUJE:

I. POPOLNO OPTIMIRANJE Z MINIMALNIM OSTANKOM Računalnik išče najboljšo možno kombinacijo z minimalnim ostankom

II. VREDNOSTNO OPTIMIRANJE Krojni listi je dodana vrednost po dolžinah elementov, (npr. prodajna cena). Računalnik upošteva kombinacijo dolžin, ki dajo najboljšo končno vrednost.

III. OPTIMIRANJE S PRIORITETNO DOLŽINO Računalnik išče vedno dolžino po prioriteti iz krojne liste. Pri tem optimiranju so ostanki lahko večji, vendar najlažje zadostimo naročilu.

IV. REZANJE PO OZNAKAH-IZREZOVANJE NAPAK Pri zahtevi izrezovanja napak - brez optimiranja, uporabimo program rezanja po oznakah.Čelilnik bo desko razrezal točno na določenih mestih, ne glede na dolžine.

V. REZANJE FIKSNIH DOLŽIN Deske razrežemo na določene dolžine ne glede na napake v njih. Za to delo uporabimo program rezanja fiksnih dolžin. Čelilnik bo razrezal desko na zahtevane dolžine iz krojne liste.

VI. RAZREZ S PREKLAPANJEM KVALITET NA ENI LETVI (DO 4. KVALITETE NA ENI LETVI) Ta program je posebno uporaben pri rezanju trdih lesov (hrast, bukev ipd.).

V programih I-III je razrez možen v 4. kvalitetnih razredih (A,B,C,D ) in 4.širinskih razredih (1,2,3,4). V programih I-III je možno, da se razreže ostanke kvalitetnega lesa, ki so krajši od iskane dolžine na elemente, namenjene za dolžinsko spajanje.

Copyright ©2005 www.forma.si